General

Onepix är en mjukvara som utvecklats av Unident AB för att förvärva, visa och manuellt behandla digitala dentala röntgen- och videobilder. Programmet är ett användargränssnitt där användaren kan se bilder från digitala röntgensensorer och dentala videokameror. Datorn som behandlar Onepix-programvara fungerar som ett verktyg där patientinformation skrivs in i undersökningsuppgifterna, där bilder förvaras och där de kan betraktas, behandlas manuellt, lagras och hämtas.

 

Onepix klient 2.1.0.2100

Med Onepix kliniska bildhanteringssystem samlar du enkelt alla klinikens bilder i ett och samma system. Klienten används för att läsa in bilder från sensorer, kameror och annan utrustning samt utföra bildbehandling och diagnostisk.

Innan du laddar ned...

Fortsätt... ×