Med Onepix kliniska bildhanteringssystem samlar du enkelt alla klinikens bilder i ett och samma system. Klienten används för att läsa in bilder från sensorer, kameror och annan utrustning samt utföra bildbehandling och diagnostisk.

Onepix Server innehåller SQL server, administrationsverktyg och applikation för granskning av loggar. Administrationsverktyget används för att hantera undersökningar och bilder som administratör. Funktioner för att ändra patientuppgifter, sammanfoga patienter etc görs här.

# Title Version Ladda hem Description

Onepix

Onepix Klient 2.5.1.2446 2.5.1.2446 Ladda hem
Onepix Server 2.4.1.2372 2.4.1.2372 Ladda hem
RSS Klient 5.4.3.1 x86 5.4.3.1 Ladda hem
RSS Klient 5.4.3.1 x64 5.4.3.1 Ladda hem

Onepix är en mjukvara som utvecklats av Unident AB för att förvärva, visa och manuellt behandla digitala dentala röntgen- och videobilder. Programmet är ett användargränssnitt där användaren kan se bilder från digitala röntgensensorer och dentala videokameror. Datorn som behandlar Onepix-programvara fungerar som ett verktyg där patientinformation skrivs in i undersökningsuppgifterna, där bilder förvaras och där de kan betraktas, behandlas manuellt, lagras och hämtas.